Meie inimesed


Maria Kurisoo
koolijuht
maria@emilikool.ee
Maria: "Tahan, et meie lapsed kasvaksid tegusateks inimesteks, kes elavad õnnelikku, tervislikku ja õppimist täis elu.  Minu silmis on kooli peamine eesmärk kasvatada armastust õppimise vastu. Siis saab kooli vilistlane hakkama igasuguste tulevikus ette tulevate pööretega. Selle aluseks on üksteisest lugupidavad suhted, sage tagasiside ning kõige olulisemana kooli kandvad väärtused."

Ann Leppiman
õppejuht
ann@emilikool.ee
Ann: "Meil iga laps loeb - ja seda igas mõttes. Kuna kool on väike, siis proovime jõuda iga lapseni, et toetada teda parimal võimalikul moel. Olen olnud kogukonna liige juba üle kuue aasta ning minu jaoks on Emili Kool nagu teine kodu ja koju ma lähen alati hea meelega. Moto mille järgi ma elan ja töötan on H. Fordi sulest  "Kui arvad, et suudad või kui sa arvad, et ei suuda, siis mõlemal juhul on sul õigus!" . "

Enely Raja
haldusjuht ja direktori juhiabi
enely@emilikool.ee / 58542288
Enely: "Kool saab olla toimiv keskkond vaid siis, kui kõik selle liikmed panustavad rõõmu ja entusiasmiga. Emili koolis saab iga liige julgelt ja avatult rääkida oma ideedest ja arenguvõimalustest. Selline motiveeriv keskkond aitab teha oma tööd täisväärtuslikuna."

Rasmus Kits
programmeerimisõppe arendusjuht
rasmus@emilikool.ee
Rasmus: "Algteadmised programmeerimisest ja raalmõtlemisest tulevad kasuks igale tulevikukodanikule - on ju kõrgel tasemel digipädevused meie kõigi ootus. Emili kool on just hea koht, kus selle kõigega algust teha. Mulle meeldib, et Emili koolis on väga hea valmisolek ja soov selle kõigega tegeleda. Üheskoos muudame Eesti haridust paremaks"

Anni Niinep
1.A klassiõpetaja, 3 klasside kunstiõpetus 
anni@emilikool.ee


Merle Västra
1.M klassiõpetaja, 5 klasside kunstiõpetus
merle@emilikool.ee


Grete Suurväli
1. klasside abiõpetaja 
grete@emilikool.ee


Jaana Urubkova
2.J klassiõpetaja
jaana@emilikool.ee


Liis Viin
2.L klassiõpetaja
liisviin@emilikool.ee
Liis: "Mina mäletan eredalt enda koolitee algust. Mul olid parimad õpetajad maailmas, kes juba siis lähtusid õpilasest ja tegid õppimise uskumatult huvitavaks ning kinnitasid, et ma saan lõpuks ikkagi alati hakkama. Ma leian, et minu töö õpetajana ongi see, et “minu lastest” sirguksid inimesed, kes hoolivad, peavad lugu iseendast, arvestavad seejuures teistega ja on enda tegemistes järjekindlad ning pühendunud. Minu jaoks on oluline, et kool ja õpetajad annaksid õpilasele võimaluse olla igapäev iseenda parim versioon. "

Jaanika Valk
2. klasside abiõpetaja
pikapäevarühma õpetaja

Kaia Lattikas
1-4 klasside muusikaõpetaja
kaialattikas@emilikool.ee


Diana Kaldoja
inglise keel (1. -4. klass)
diana@emilikool.ee
Diana: "Selleks, et keeleõpe oleks tõhus ja huvitav, on väga oluline klassikliima. Iga õpilane peab tundma ennast klassis hästi. Sama olulised, kui õpilaste omavahelised suhted, on ka iga õpilase usaldav suhe õpetajaga. Õpetajana näen enda rolli just sellise klassikliima loomisel, kus õpilased julgevad õppida, teha vigu ja näha, et just needsamad tehtud vead aitavadki neil tõhusamalt õppida."

Margit Randver
1.-2. klasside liikumisõpetaja


Helle Taks-Titarenko
3.H klassiõpetaja
helle@emilikool.ee
Helle: "Minu jaoks on oluline luua koos õpilastega uutele ideedele avatud ning innustav õpi- ja lugemiskeskkond. Samuti leian, et õpetaja ning õpilane kasvavad just kogemuse kaudu. Õppimise-õpetamise tee ei ole ühesuunaline tee, vaid pidev vastastikune protsess. Lastelt tagasi peegelduv soe ja õpetlik kuma kujundab  mind ning annab õpetamisele eesmärgi." 

Kelly Kaukes
3.K klassiõpetaja
kelly@emilikool.ee
Kelly: "Minu jaoks on väga olulised head suhted ja minu eriliseks huviks on digipedagoogika. Õppimise ja õpetamise aluseks on usaldus, austus ning side õpetaja ja õpilaste vahel.Digipedagoogika kese on eesmärgipäraneja tasakaalukas tehnoloogia kasutamine nii 21. sajandi oskuste kui ka põhioskuste (nt lugemine, eneseväljendusoskus ja kriitiline mõtlemine) arendamiseks. 

Kristiina Jalakas
õpiabi õpetaja/asendusõpetaja
kristiina@emilikool.ee
Kristiina: "Minu jaoks on õppimise juures oluline tasakaal akadeemiliste ja sotsiaalsete oskuste arendamise vahel. Traditsiooniliselt peab kool tagama tugeva baasteadmiste varamu, järgmise sammuna toetama aga ka nende vahel loogiliste seoste loomist. Teadmiste kinnistamiseks on kõige parem viis õpitu rakendamine mitmekülgsetes elulistes projektides, mis toetab omakorda kriitilise mõtlemise, meeskonnatöö ja eneseanalüüsi võimekust. Kool saab luua turvalise keskkonna, kus iga õpilase (ja õpetaja!) eripäradest saaksid just nende oskuste toel areneda tema tugevused."

Alice Aaviksoo
4. A klassiõpetaja, 7. klassi loodusõpetus
alice@emilikool.ee


Gerttu Vaher
4.G klassiõpetaja , 4.A klassi kunstiõpetus
gerttu@emilikool.ee
Gerttu: "Minu jaoks muudab Emili kooli eriliseks avatus, uuendusmeelsus ning kogukond. Õppimine koolis on midagi palju erilisemat ja lõbusamat kui pelgalt töövihiku täitmine. Ma olen õnnelik, et saan õpetada koolis, kus on koolipäeva normaalseks osaks lugemine, liikumine, õues õppimine, teadmiste omandamine projektide läbi ning muidugi snäkipausid."

Kristi Neuwahl
5.K klassijuhataja, matemaatika
Eripedagoog (1-4 klassid)
kristi@emilikool.ee
Kristi:" Soovin toetada lapsi nende arenemisel ja sisendada nendesse usku oma võimekusest. Iga laps peaks tundma, et tema individuaalsus ja iskupära ongi kõige olulisem ja Emili Kooli turvaline õpikeskkond toetab seda kõige paremini. Paindlikud lahendused, individuaalne lähenemine ning avatud suhtlemine on mulle õpetamisel olulised ning saan seda kõike oma töös kasutada."

Jarmo Karing
5.J klassijuhataja
liikumisõpetaja
jarmo@emilikool.ee
Jarmo: "Õpetajana toetan igati lapse vajadust ja soovi liikuda ning liigutada. Et meil oleks kergem sel teel kulgeda, on oluline, et meil kui kaasteelistel, on kokkulepped, mis toetavad meie teekonda. Teekond on vägagi vaheldusrikas pakkudes igat sorti kogemusi. Vahel on see teekond käänuline, vahel hoogne, vahel pakub võidurõõmu, vahel kaotuse kurbust. Minu jaoks on oluline neist olukordadest järgmiseks korraks koos õpilastega õppida ja järgmisel päeval saadud kogemusi kasutada. Ma püüan seda iga päev teostada."

Kärt Tõnisson
liikumisõpetaja
kart@emilikool.ee
Kärt: " Kui ma pärast gümnaasiumit pidin otsustama, et kuhu edasi liikuda, siis oli mul ainult üks väga kindel põhimõte - eriala peab olema selline, kus saab palju liikuda. Valikusse jäid kehakultuur ja koreograafia. Täna olen südamest tänulik, et tantsukunst minu liikumistee alustalaks sai, sest see on andnud mulle võimaluse olla liikumises põhjalikult loominguline ja sügavalt otsiv. Näen iga harjutuse taga veel kümmet versiooni ning erinevad spordialad on lõputud inspiratsiooniallikad koreograafiaks. Täna olen lisaks tantsimisele pühendunud oma õpilaste loomingulisuse avamisele. Liskas tehniliste oskuste omandamisele, harjutamisele ja treenimisele on väga oluline hoida mängulisust ja avastamisrõõmu. Salasoov on, et Emili Kooli ümber kasvab ükskord mets ja meil on oma staadion koos kõigi vahenditega ning me saame veel rohkem õues õppida."

Anna Mändmaa
vene keel (4. ja 5. klassid)
anna@emilikool.ee
Anna:" Minu jaoks on väga oluline sõbralik ja toetav atmosfäär klassis, kus õpetaja ja õpilased on üks meeskond. Omalt poolt teen kõike, et lastel tekkiks huvi ja tahtmine õppida midagi uut. Tahan, et nad tunneksid minuga ennast hästi ja mugavalt. Uue keele õppimine on alguses hirmutav ja arusaamatu. Mul on väga oluline anda lastele teada, et eksimine on oluline osa õppimise protsessist. See aitab neil areneda ja koos saame kõigega hakkama.

Kerli Vallmann
6.K klassiõpetaja
loodusained (5. -7. klass), bioloogia (7. klass)
kerli@emilikool.ee
Kerili: "Ma soovin, et minu õpilased oskaksid luua ning leida seoseid ning tunneksid end seotuna keskkonna ja ühiskonnaga enda ümber. Soovin anda neile edasi algteadmise sellest, kuidas nemad ise ning maailm nende ümber toimivad, selleks et nad saaksid ja oskaksid juba ise edasi uurida, täpselt nii sügavalt või pinnapealselt kui see nende eluga seostub. Ootan, et mu õpilased vaataksid maailma avatud,ning uudishimulike silmadega ja küsiksid õigeid küsimusi õigetel hetkedel."

Oskar Helde
6.O klassijuhataja
eesti keel (6.O ja 5. klassid)
oskar@emilikool.ee
Oskar:  "Minu jaoks on oluline, et igal õpilasel oleks julgust ja tahtmist astuda läbi salapäraste uste, mis viivad neid imelistesse maailmadesse, kus nad võivad olla detektiivid koos Kalle Blomkvistiga, õppida võlukunste Harry Potteriga või seigelda salaseltsiga mööda Supilinna tänavaid. Soovin oma nõu ja jõuga olla sellel teekonnal neile teejuhiks, kelle poole nad saavad alati vajadusel pöörduda. Meil on koos nõnda palju avastada ja seda muidugi ka üksteisega jagada, sest sõbrale head raamatut soovitada on uskumatult hea tunne."

Leelo Valgma
7.L klassijuhataja
eesti keel (6.K ja 7. klassid)
leelo@emilikool.ee
Leelo: " Olen suur-suur kirjandussõber ja usun südamest, et lood annavad meile võimaluse näha maailma kellegi teise pilgu kaudu ja kogeda olukordi, kuhu me ehk ise ei satukski. Seda on väga vaja. Olen õnnelik, et saan neid tõekspidamisi jagada paljudega ning oma tegevusega rikastada suuremat lugu kui ainult minu enda oma. "

Tiina Pruus
7.T klassijuhataja
inglise keel (5. -7. klass)
tiina@emilikool.ee
Tiina: "Üle kõige meeldib mulle õpetamise juures asjaolu, et saan inimesi eesmärkide poole püüdlemisel aidata. Teen igapäevaselt tööd selle nimel, et mõjutada positiivselt õpilaste enesehinnangut oma eesmärkide saavutamiseks. Soovin, et minu õpilased usuksid alati iseenda võimetesse ja sellesse, et nad suudavad teha palju enamat kui nad seda esialgu arvavad. Soovin, et nad unistaksid alati suurelt ja liiguksid järjekindlalt oma eesmärkide poole. Keeleõppe rikastamiseks meeldib mulle kasutada erinevaid digivahendeid ja aktiivõppemeetodeid."

Aet Mikli
matemaatika (7. klassid), muusika (5.-7. klassid)
aetmikli@emilikool.ee


Helen Gottlob-Vaher
Uurimine (3.H /5.J)
töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (5. -7. klassid)
helen@emilikool.ee
Helen: "Üks jaapani vanasõna ütleb, et õpetamine on õppimine. Õpilased on minu suurimad õpetajad. Usun, et iga laps on võimeline õppima - tuleb vaid julgustada ja mõista. Emili koolis on selleks kõigeks aega ja ruumi ning kaasteelisi" 

Angela Pulkkinen-Kamel
vene keel (6.-7. klassid)
angela@emilikool.eeKristo Siig
ajalugu (5. klassid)
kristo@emilikool.ee
Kristo: "Mina tahan olla toeks, et tulevased põlved kujundaksid paremat maailma. Selleks vajavad nad ühest küljest akadeemilisi teadmisi ja oskust neid rakendada, aga teisest küljest loovust, sotsiaalseid oskusi ja digipädevust. Mulle meeldib, et Emili Koolis tegeletakse mõlema küljega ja mitte ühega teise arvelt, vaid süsteemselt ja sünergiat otsides."

Meriliis Tepper
matemaatika (5. ja 6. klassid)
meriliistepper@emilikool.eeKersti Kelder
sotsiaalpedagoog
kersti@emilikool.ee
Kersti: "Kui mõtlen, miks ma olen Emili Koolis, on vastus lihtne: Emilis on hea nii õppida kui ka õpetada. Emilis on suurepärane, ajas arenev õpikeskkond, mis võimaldab õpilastel kujuneda iseseisvateks, õiglasteks, elu põhiväärtusi kandvateks isiksusteks. Emilis on mitmekülgne õpetajaskond, kellel on akadeemiline vabadus rakendada teadmisi ja kogemusi oma parimal viisil, andes õppeprotsessile just selle oma näo, personaalse puudutuse, mida vajab iga laps üksi ja klass tervikuna. Ja lõpuks, Emili on kogukonna kool. See loeb meile kõigile!"

Kairi Kilp
eripedagoog (5.-7. klassid)
kairikilp@emilikool.ee

Kairi: "Mulle väga meeldib, et Emili Kool on väike kogukonnakool, mis on tekkinud lapsevanemate julgetest unistustest ja soovist luua kool, kuhu nad oma lapsed rõõmuga saadaksid. Selles koolis püütakse lähtuda lapsest. Klassides on vähem õpilasi, et õpetaja jõuaks märgata iga last. Üksteise märkamine ja tunnustamine on oluline kogu kooliperele. Avatus, hoolimine, pühendumine, vastutamine, on kooli väärtustena ka minu isiklikud väärtused. Haridusmaastik vajab uuendusi. Emili Kool on astunud julged sammud muutuste suunas. Usun, et muutudes ise, muutub ka maailm meie ümber!"


Kairi Jaaksaar
haridustehnoloog
Kairi: " Pean enda ülesandeks koolis olla õppijatele toeks ja suunajaks enesearengu teekonnal. Minu ülesandeks on uskuda, et kõik on võimalik. Uskuda ka siis kui isegi õppijale endale tundub asi lootusetu. Õpilasel peab olema võimalus alustada uut päeva puhtalt lehelt, et oma kogemusest õppida ja olla täna parem inimene kui eile. Minu sooviks on, et minu õpilased oleksid valmis proovima, katsetama ja pingutama ega loobuks elu pakutavatest võimalustest lihtsalt sellepärast, et nad ei julge proovida või oska pingutada. Selle kohta on Ameerika sotsioloog Albert Brisbane (1809-1890) väga tabavalt öelnud “Sõnaraamat on ainuke koht, kus tuleb edu enne tööd.”

Teele Utt
kogukonnajuht ja huviringid
teele@emilikool.eeMilvi Kogermann
pikapäevarühma õpetajaSilver Lume
kooli asutaja, nõukogu esimees
silver@emilikool.ee

   
                                                                               
                         Signe Suurväli
kooli asutaja ja nõukogu liige
signe@emilikool.ee    
Signe: „Õppimine on tulemuslik vaid siis, kui õpiprotsess on lapsele põnev ja nauditav ning kui laps tunneb end koolis hästi. Selleks peavad olema eelkõige olemas õppimist soodustav ja last inspireeriv õpikeskkond ning lapse arengut igakülgselt toetavad õpetajad. Häid õpitulemusi ei saavuta läbi sunduse, vaid üksnes lapse loomupärast uudishimu kasutades ning temas huvi tekitades. Laps õpib asjad paremini selgeks neid ise avastades ning uurides. Sellest, milline on lapse esmane koolikogemus, kujuneb välja tema õppimissoov ja -võime kogu edasiseks eluks.“

Carol Tarre
kooli asutaja, nõukogu liige, eelkooli juht
carol@kalli.ee
Carol: "Kool on paik, kus on lapse sõbrad, inspireerivad õpetajad, huvitavad õppetegevused, võimalus ennast proovile panna ja end ületada. Lihtne on uutest teadmistest vaimustuda, kui need on lapsele huvipakkuvad, aga kui ta õpib, et ka nendest teemadest, mis alguses tunduvad igavad või hoopis liialt rasked, on võimalik leida "suhkrutükike" ja suur eduelamus, siis oleme andnud edasi aluse elukestvale õppele."

Viktoria Kukk, kooli medõde
terviseoendus@gmail.com
53651603
Kooliõe vastuvõtt toimub aadressil Majaka 2, ruumis A111 igal reedel 08.00–12.00. Kooliõe tööajast väljaspool pöörduge perearsti poole, Tallinna Lastehaiglasse (Tervise 27) või Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonda (Ravi 18).

Mariin Veskimäe (lapsehoolduspuhkusel)
õppejuht
mariin@emilikool.ee
Mariin: " Mina olen Emili koolis viiendat aastat, esimesed neli õpetajana ja sel aastal õppejuhi rollis. Need rollid on üllatavalt erinevad, aga oma erineval moel pakuvad nad mõlemad nii palju rõõme kui ka palju väljakutseid. Ma naudin inimestega tööd ja oma põhilise ülesandena näengi õpetajate toetamist ning koos nendega kooli arengusse panustamist. Minu jaoks on Emili kooli Nokia olnud alati kogukonna omavahelised avatud ja hoolivad suhted, mis pakuvad turvatunnet ja ühiste eesmärkide nimel töötamise võimalust. Kuna õppimise eeldus on seda toetav keskkond, siis annan endast parima, et iga Emili liige tunneks end väärtustatuna ja kuulduna, sest vaid õnnelikud inimesed saavad teha õnnelikku kooli ."

Kairi Meressaar (lapsehoolduspuhkusel)
klassiõpetaja
kairi@emilikool.ee
Kairi: "Minu jaoks on oluline luua kõikide õpilaste ja ka iseenda jaoks arengut soosiv keskkond. Usun, et tõeline õppimine ja õpetamine toimub läbi avatud ja turvalise suhtlemise. Iga inimene, olgu ta suur või väike, on oma arengus erinevas kohas. Minu jaoks on tähtis seda mõista ja aktsepteerida ning pean oluliseks seda õpetada ka oma õpilastele. Igapäevase koolipraktika üks tähtsaim osa on minu arvates märkamine, kiitus ja tunnustus ka kõige pisemate edusammude eest. Olen veendunud, et see loob toitaineterikka pinnase iga inimese positiivseks arenguks."

Liis Pajumaa (lapsehoolduspuhkusel)
klassiõpetaja
liis@emilikool.ee
Liis: "Minu jaoks on oluline arvestada iga õpilase individuaalse võimekusega ja luua turvaline keskkond, kus õppida ja julgelt maailma avastada. Me ei tea, missugune elu või millised töökohad minu õpilastel tulevikus on, aga saan aidata teil omandada võimalikult laia silmaringi ja soovi end pidevalt täiendada ning juurde õppida. Usun, et tänu sellele on maailm neile avatud ja nad võivad saada ükskõik kelleks.


Helerin Oksa (lapsehoolduspuhkusel)

muusikaõpetaja
helerin@emilikool.ee