Meie inimesed


Maria Kurisoo
koolijuht
maria@emilikool.ee
Maria: "Tahan, et meie lapsed kasvaksid tegusateks inimesteks, kes elavad õnnelikku, tervislikku ja õppimist täis elu.  Minu silmis on kooli peamine eesmärk kasvatada armastust õppimise vastu. Siis saab kooli vilistlane hakkama igasuguste tulevikus ette tulevate pööretega. Selle aluseks on üksteisest lugupidavad suhted, sage tagasiside ning kõige olulisemana kooli kandvad väärtused."

Mariin Veskimäe
õppejuht
mariin@emilikool.ee
Mariin: "Kui minult ülikooli esimesel kursusel küsiti, miks ma tahan saada õpetajaks, siis oli minu vastus lihtne - ma tahan muuta maailma paremaks ja tolerantsemaks paigaks. Ma loodan, et igas õpetajas on pisut maailmaparandajat peidus. Kuid, et positiivsemasse tulevikku panustajaid oleks arvukalt ka järgmise generatsiooni hulgas, on vaja, et lapse haridustee annaks talle kaasa teadmised ja oskused, millega ühiskonna jätkusuutlikkusse panustada. Minu jaoks on oluline, et kool aitaks noorel inimesel kasvada mõtlevaks, analüüsivõimeliseks, sallivaks, õpihimuliseks ja oma juuri väärtustavaks maailmakodanikuks."
Enely Raja
haldus- ja huvijuht
enely@emilikool.ee / 58542288
Enely: "Kool saab olla toimiv keskkond vaid siis, kui kõik selle liikmed panustavad rõõmu ja entusiasmiga. Emili koolis saab iga liige julgelt ja avatult rääkida oma ideedest ja arenguvõimalustest. Selline motiveeriv keskkond aitab teha oma tööd täisväärtuslikuna."


Jaana Urubkova
klassiõpetaja
(1. J)
jaana@emilikool.ee


Liis Viin
klassiõpetaja
(1. L) 
liisviin@emilikool.ee
Liis: "Mina mäletan eredalt enda koolitee algust. Mul olid parimad õpetajad maailmas, kes juba siis lähtusid õpilasest ja tegid õppimise uskumatult huvitavaks ning kinnitasid, et ma saan lõpuks ikkagi alati hakkama. Ma leian, et minu töö õpetajana ongi see, et “minu lastest” sirguksid inimesed, kes hoolivad, peavad lugu iseendast, arvestavad seejuures teistega ja on enda tegemistes järjekindlad ning pühendunud. Minu jaoks on oluline, et kool ja õpetajad annaksid õpilasele võimaluse olla igapäev iseenda parim versioon. "

Jaanika Valk
1. klasside abiõpetaja ja pikapäevaõpetaja
jaanikavalk@emilikool.eeHelle Taks-Titarenko
klassiõpetaja
(2. H)
helle@emilikool.ee
Helle: "Minu jaoks on oluline luua koos õpilastega uutele ideedele avatud ning innustav õpi- ja lugemiskeskkond. Samuti leian, et õpetaja ning õpilane kasvavad just kogemuse kaudu. Õppimise-õpetamise tee ei ole ühesuunaline tee, vaid pidev vastastikune protsess. Lastelt tagasi peegelduv soe ja õpetlik kuma kujundab  mind ning annab õpetamisele eesmärgi." 

Kelly Kaukes
klassiõpetaja
(2. K)
kelly@emilikool.ee
Kelly: "Minu jaoks on väga olulised head suhted ja minu eriliseks huviks on digipedagoogika. Õppimise ja õpetamise aluseks on usaldus, austus ning side õpetaja ja õpilaste vahel.Digipedagoogika kese on eesmärgipäraneja tasakaalukas tehnoloogia kasutamine nii 21. sajandi oskuste kui ka põhioskuste (nt lugemine, eneseväljendusoskus ja kriitiline mõtlemine) arendamiseks. 

Kristiina Jalakas
2.klasside abiõpetaja ja õpiabiõpetaja
kristiina@emilikool.ee
Kristiina: "Minu jaoks on õppimise juures oluline tasakaal akadeemiliste ja sotsiaalsete oskuste arendamise vahel. Traditsiooniliselt peab kool tagama tugeva baasteadmiste varamu, järgmise sammuna toetama aga ka nende vahel loogiliste seoste loomist. Teadmiste kinnistamiseks on kõige parem viis õpitu rakendamine mitmekülgsetes elulistes projektides, mis toetab omakorda kriitilise mõtlemise, meeskonnatöö ja eneseanalüüsi võimekust. Kool saab luua turvalise keskkonna, kus iga õpilase (ja õpetaja!) eripäradest saaksid just nende oskuste toel areneda tema tugevused."

Alice Aaviksoo
klassiõpetaja
(3. A)
alice@emilikool.ee


Gerttu Vaher
klassiõpetaja
(3. G)
gerttu@emilikool.ee
Gerttu: "Minu jaoks muudab Emili kooli eriliseks avatus, uuendusmeelsus ning kogukond. Õppimine koolis on midagi palju erilisemat ja lõbusamat kui pelgalt töövihiku täitmine. Ma olen õnnelik, et saan õpetada koolis, kus on koolipäeva normaalseks osaks lugemine, liikumine, õues õppimine, teadmiste omandamine projektide läbi ning muidugi snäkipausid."


Diana Kaldoja

inglise keel
(1. -3. klass)
diana@emilikool.ee
Diana: "Selleks, et keeleõpe oleks tõhus ja huvitav, on väga oluline klassikliima. Iga õpilane peab tundma ennast klassis hästi. Sama olulised, kui õpilaste omavahelised suhted, on ka iga õpilase usaldav suhe õpetajaga. Õpetajana näen enda rolli just sellise klassikliima loomisel, kus õpilased julgevad õppida, teha vigu ja näha, et just needsamad tehtud vead aitavadki neil tõhusamalt õppida."

Anni Niinep
klassiõpetaja
(4. A)
anni@emilikool.eeMerle Västra
klassiõpetaja
(4. M)
merle@emilikool.eeAnna Mändmaa
vene keele
(4. klass)
anna@emilikool.ee
Anna:" Minu jaoks on väga oluline sõbralik ja toetav atmosfäär klassis, kus õpetaja ja õpilased on üks meeskond. Omalt poolt teen kõike, et lastel tekkiks huvi ja tahtmine õppida midagi uut. Tahan, et nad tunneksid minuga ennast hästi ja mugavalt. Uue keele õppimine on alguses hirmutav ja arusaamatu. Mul on väga oluline anda lastele teada, et eksimine on oluline osa õppimise protsessist. See aitab neil areneda ja koos saame kõigega hakkama.
Kerli Vallmann
klassiõpetaja
(5. K)
loodusained (5. -6. klass)
kerli@emilikool.ee
Kerili: "Ma soovin, et minu õpilased oskaksid luua ning leida seoseid ning tunneksid end seotuna keskkonna ja ühiskonnaga enda ümber. Soovin anda neile edasi algteadmise sellest, kuidas nemad ise ning maailm nende ümber toimivad, selleks et nad saaksid ja oskaksid juba ise edasi uurida, täpselt nii sügavalt või pinnapealselt kui see nende eluga seostub. Ootan, et mu õpilased vaataksid maailma avatud,ning uudishimulike silmadega ja küsiksid õigeid küsimusi õigetel hetkedel."

Oskar Helde
klassijuhataja/eesti keel
(5. O) 
oskar@emilikool.ee
Oskar:  "Minu jaoks on oluline, et igal õpilasel oleks julgust ja tahtmist astuda läbi salapäraste uste, mis viivad neid imelistesse maailmadesse, kus nad võivad olla detektiivid koos Kalle Blomkvistiga, õppida võlukunste Harry Potteriga või seigelda salaseltsiga mööda Supilinna tänavaid. Soovin oma nõu ja jõuga olla sellel teekonnal neile teejuhiks, kelle poole nad saavad alati vajadusel pöörduda. Meil on koos nõnda palju avastada ja seda muidugi ka üksteisega jagada, sest sõbrale head raamatut soovitada on uskumatult hea tunne."

Leelo Valgma
klassijuhataja
(6. L) 
eesti keel (5. -6. klass)
leelo@emilikool.ee
Leelo:"Olen suur-suur kirjandussõber ja usun südamest, et lood annavad meile võimaluse näha maailma kellegi teise pilgu kaudu ja kogeda olukordi, kuhu me ehk ise ei satukski. Seda on väga vaja. Olen õnnelik, et saan neid tõekspidamisi jagada paljudega ning oma tegevusega rikastada suuremat lugu kui ainult minu enda oma."
Tiina Pruus
klassijuhataja
(6. T)
inglise keel (4. -6. klass)
tiina@emilikool.ee
Tiina: "Üle kõige meeldib mulle õpetamise juures asjaolu, et saan inimesi eesmärkide poole püüdlemisel aidata. Teen igapäevaselt tööd selle nimel, et mõjutada positiivselt õpilaste enesehinnangut oma eesmärkide saavutamiseks. Soovin, et minu õpilased usuksid alati iseenda võimetesse ja sellesse, et nad suudavad teha palju enamat kui nad seda esialgu arvavad. Soovin, et nad unistaksid alati suurelt ja liiguksid järjekindlalt oma eesmärkide poole. Keeleõppe rikastamiseks meeldib mulle kasutada erinevaid digivahendeid ja aktiivõppemeetodeid."

Alissa Norman
vene keel
(5. -6. klass)
alissa@emilikool.ee
Alissa:" Minu jaoks on oluline, et lastel oleks koolis huvitav ja turvaline. Kui laps saab õppetöö käigus lahendada olulist probleemi või leida vastust keerulisele küsimusele, siis näeb ta, kuidas omandatud teadmised leiavad kohest rakendust ning see muudab kogu õppeprotsessi palju mõtestatumaks ja huvitavamaks. Samuti pean oluliseks, et kool pakuks turvalist keskkonda eksimuste jaoks. Kui laps teab, et vead, raskused ja läbikukkumised on uue õppimise juures loomulikud, siis julgeb ta oma eesmärgid kõrgele seada ja näha ka nende saavutamisel vaeva. Usun, et Emili kooli projektõpe loob võimalusi tähenduslikuks õppeks ja kooli väärtused toetavad turvalist keskkonda."

Grete Reinsoo
matemaatika
(5. -6. klass)
grete@emilikool.ee
Grete: "Minu jaoks on oluline luua klassist üksteist hoidev meeskond, kus õpilased peavad lugu iseendast ja teistest. Õpetades meeldib mulle rakendada uurimusliku õppe elemente, luua projekte ja avastada lastega koos, sest minu jaoks on oluline, et kool aitaks kujundada noori inimesi, kes oskavad mõelda loovalt ja kriitiliselt, esitada küsimusi ning leida neile vastuseid."

Helen Gottlob-Vaher
töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (5. -6. klass)
kogupäevakooli juht
helen@emilikool.ee
Helen: "Üks jaapani vanasõna ütleb, et õpetamine on õppimine. Õpilased on minu suurimad õpetajad. Usun, et iga laps on võimeline õppima - tuleb vaid julgustada ja mõista. Emili koolis on selleks kõigeks aega ja ruumi ning kaasteelisi. "
Helerin Oksa

muusikaõpetaja
helerin@emilikool.eeKristo Siig
ajalugu
(5. -6. klass)
kristo@emilikool.ee
Kristo: "Mina tahan olla toeks, et tulevased põlved kujundaksid paremat maailma. Selleks vajavad nad ühest küljest akadeemilisi teadmisi ja oskust neid rakendada, aga teisest küljest loovust, sotsiaalseid oskusi ja digipädevust. Mulle meeldib, et Emili Koolis tegeletakse mõlema küljega ja mitte ühega teise arvelt, vaid süsteemselt ja sünergiat otsides."

Rasmus Kits
programmeerimisõppe
arendusjuht
rasmus@emilikool.eeJarmo Karing
liikumisõpetaja

jarmo@emilikool.ee
Jarmo: "Õpetajana toetan igati lapse vajadust ja soovi liikuda ning liigutada. Et meil oleks kergem sel teel kulgeda, on oluline, et meil kui kaasteelistel, on kokkulepped, mis toetavad meie teekonda. Teekond on vägagi vaheldusrikas pakkudes igat sorti kogemusi. Vahel on see teekond käänuline, vahel hoogne, vahel pakub võidurõõmu, vahel kaotuse kurbust. Minu jaoks on oluline neist olukordadest järgmiseks korraks koos õpilastega õppida ja järgmisel päeval saadud kogemusi kasutada. Ma püüan seda iga päev teostada."

Kärt Tõnisson
liikumisõpetaja
kart@emilikool.ee
Kersti Kelder
sotsiaalpedagoog
kersti@emilikool.ee
Kersti: "Kui mõtlen, miks ma olen Emili Koolis, on vastus lihtne: Emilis on hea nii õppida kui ka õpetada. Emilis on suurepärane, ajas arenev õpikeskkond, mis võimaldab õpilastel kujuneda iseseisvateks, õiglasteks, elu põhiväärtusi kandvateks isiksusteks. Emilis on mitmekülgne õpetajaskond, kellel on akadeemiline vabadus rakendada teadmisi ja kogemusi oma parimal viisil, andes õppeprotsessile just selle oma näo, personaalse puudutuse, mida vajab iga laps üksi ja klass tervikuna. Ja lõpuks, Emili on kogukonna kool. See loeb meile kõigile!"

Kristi Neuwahl
eripedagoog
kristi@emilikool.ee
Krisit:" Soovin toetada lapsi nende arenemisel ja sisendada nendesse usku oma võimekusest. Iga laps peaks tundma, et tema individuaalsus ja iskupära ongi kõige olulisem ja Emili Kooli turvaline õpikeskkond toetab seda kõige paremini. Paindlikud lahendused, individuaalne lähenemine ning avatud suhtlemine on mulle õpetamisel olulised ning saan seda kõike oma töös kasutada."

Jaanika Villido (lapsehoolduspuhkusel)
klassiõpetaja
jaanika@emilikool.ee
Kairi Meressaar (lapsehoolduspuhkusel)
klassiõpetaja
kairi@emilikool.ee
Kairi: "Minu jaoks on oluline luua kõikide õpilaste ja ka iseenda jaoks arengut soosiv keskkond. Usun, et tõeline õppimine ja õpetamine toimub läbi avatud ja turvalise suhtlemise. Iga inimene, olgu ta suur või väike, on oma arengus erinevas kohas. Minu jaoks on tähtis seda mõista ja aktsepteerida ning pean oluliseks seda õpetada ka oma õpilastele. Igapäevase koolipraktika üks tähtsaim osa on minu arvates märkamine, kiitus ja tunnustus ka kõige pisemate edusammude eest. Olen veendunud, et see loob toitaineterikka pinnase iga inimese positiivseks arenguks."

Riin Tammiste (lapsehoolduspuhkusel)
sotsiaalpedagoog
riin@emilikool.eeLiis Pajumaa (lapsehoolduspuhkusel)
klassiõpetaja
liis@emilikool.ee
Liis: "Minu jaoks on oluline arvestada iga õpilase individuaalse võimekusega ja luua turvaline keskkond, kus õppida ja julgelt maailma avastada. Me ei tea, missugune elu või millised töökohad minu õpilastel tulevikus on, aga saan aidata teil omandada võimalikult laia silmaringi ja soovi end pidevalt täiendada ning juurde õppida. Usun, et tänu sellele on maailm neile avatud ja nad võivad saada ükskõik kelleks.

Silver Lume
kooli asutaja, nõukogu esimees, lastevanemate kogu esimees
   
                                                                               
                         
Signe Suurväli
kooli asutaja ja nõukogu liige
signe@emilikool.ee    
Signe: „Õppimine on tulemuslik vaid siis, kui õpiprotsess on lapsele põnev ja nauditav ning kui laps tunneb end koolis hästi. Selleks peavad olema eelkõige olemas õppimist soodustav ja last inspireeriv õpikeskkond ning lapse arengut igakülgselt toetavad õpetajad. Häid õpitulemusi ei saavuta läbi sunduse, vaid üksnes lapse loomupärast uudishimu kasutades ning temas huvi tekitades. Laps õpib asjad paremini selgeks neid ise avastades ning uurides. Sellest, milline on lapse esmane koolikogemus, kujuneb välja tema õppimissoov ja -võime kogu edasiseks eluks.“

Carol Tarre
kooli asutaja, nõukogu liige, eelkooli juht
carol@kalli.ee
Carol: "Kool on paik, kus on lapse sõbrad, inspireerivad õpetajad, huvitavad õppetegevused, võimalus ennast proovile panna ja end ületada. Lihtne on uutest teadmistest vaimustuda, kui need on lapsele huvipakkuvad, aga kui ta õpib, et ka nendest teemadest, mis alguses tunduvad igavad või hoopis liialt rasked, on võimalik leida "suhkrutükike" ja suur eduelamus, siis oleme andnud edasi aluse elukestvale õppele."

Viktoria Sotnikova, 
kooli medõde
terviseoendus@gmail.com
53651603
Kooliõe vastuvõtt toimub aadressil Majaka 2, ruumis A111 igal reedel 08.00–12.00. Kooliõe tööajast väljaspool pöörduge perearsti poole, Tallinna Lastehaiglasse (Tervise 27) või Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonda (Ravi 18).