17.05-21.05 lõunamenüü
24.05-28.05 lõunamenüü

Tunniplaani leiad siit.

2020/2021. õppeaasta vaheajad:
I vaheaeg: 19. oktoober 2020 kuni 28. oktoober 2020;
II vaheaeg: 23. detsember 2020 kuni 10. jaanuar 2021;
III vaheaeg: 22. veebruar 2021 kuni 28. veebruar 2021;
IV vaheaeg: 14. aprill 2021 kuni 25. aprill 2021;
V vaheaeg: 12. juuni 2021 kuni 22. august 2021.

Siia oleme kogunud olulisi artikleid, raamatuid, videoid ja teisi materjale lapse arengu toetamise ning kooli-kodu koostöö kohta.

Muu info:

Emili kooli ruumid asuvad aadressil Keevise 2. Sissepääs toimub Keevise tänava poolt (endisest Euroopa kooli fuajeest). Autosid saab parkida Kalli-Kalli lasteaia  ja Emili kooli parklasse (tõkkepuu Suur-Sõjamäe teelt pöörates). Tõkkepuu avaneb lastevanemate uksekaardiga.

Koolisärke saab tellida siit.

Infovahetus õpetajate ja lastevanemate vahel toimub õppeinfosüsteemi Stuudium kaudu. 

JÄRELVALVE

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 84 kohaselt teostab Emili kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium.

Põhja-Piirkonna järelvalve kontakt: Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee,  mobiiltelefon 56876436, lauatelefon 735 4076.

Õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele saab tutvuda Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele.

Õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi välishindamisosakonna peaeksperdi Sigre Kuiva poole e-posti aadressil sigre.kuiv@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee.