Meie inimesed


Indrek Lillemägi
koolijuht
indrek@emilikool.ee
Indrek: "Minu jaoks on hariduse peamiseks eesmärgiks toetada terve ja sidusa ühiskonna arengut. Kollektiivi tervis sõltub aga üksikisiku omast. Seetõttu on oluline, et kool poleks pelk ettevalmistus tööturuks, vaid toetaks vaimselt, füüsiliselt ja sotsiaalselt terve inimese arengut. Meie ülesanne on luua õpikeskkond, mis julgustab avastama, uurima, süvenema ja koostööd tegema, säilitades ja kasvatades seejuures sisemist motivatsiooni pidevalt õppida ja ühiskonda panustada."

Maria Kurisoo
õppejuht
maria@emilikool.ee
Maria: "Tahan, et meie lapsed kasvaksid tegusateks inimesteks, kes elavad õnnelikku, tervislikku ja õppimist täis elu.  Minu silmis on kooli peamine eesmärk kasvatada armastust õppimise vastu. Siis saab kooli vilistlane hakkama igasuguste tulevikus ette tulevate pööretega. Selle aluseks on üksteisest lugupidavad suhted, sage tagasiside ning kõige olulisemana kooli kandvad väärtused."

Gerttu Vaher
klassiõpetaja (1.G)
gerttu@emilikool.ee

Jaanika Villido
klassiõpetaja (1.J)
jaanika@emilikool.ee

Kairi Meressaar
klassiõpetaja (2.K)
kairi@emilikool.ee
Kairi: "Minu jaoks on oluline luua kõikide õpilaste ja ka iseenda jaoks arengut soosiv keskkond. Usun, et tõeline õppimine ja õpetamine toimub läbi avatud ja turvalise suhtlemise. Iga inimene, olgu ta suur või väike, on oma arengus erinevas kohas. Minu jaoks on tähtis seda mõista ja aktsepteerida ning pean oluliseks seda õpetada ka oma õpilastele. Igapäevase koolipraktika üks tähtsaim osa on minu arvates märkamine, kiitus ja tunnustus ka kõige pisemate edusammude eest. Olen veendunud, et see loob toitaineterikka pinnase iga inimese positiivseks arenguks."

Anni Niinep
klassiõpetaja (2.A)
anni@emilikool.ee







Mariin Veskimäe
klassiõpetaja (3.M)
mariin@emilikool.ee
Mariin: "Kui minult ülikooli esimesel kursusel küsiti, miks ma tahan saada õpetajaks, siis oli minu vastus lihtne - ma tahan muuta maailma paremaks  ja tolerantsemaks paigaks. Ma loodan, et igas õpetajas on pisut maailmaparandajat peidus. Kuid, et positiivsemasse tulevikku panustajaid oleks arvukalt ka järgmise generatsiooni hulgas, on vaja, et lapse haridustee annaks talle kaasa teadmised ja oskused, millega ühiskonna jätkusuutlikkusse panustada. Minu jaoks on oluline, et kool aitaks noorel inimesel kasvada mõtlevaks, analüüsivõimeliseks, sallivaks, õpihimuliseks ja oma juuri väärtustavaks maailmakodanikuks."

Liis Viin

klassiõpetaja (3.L) ja haridustehnoloog
liisviin@emilikool.ee
Liis: "Mina mäletan eredalt enda koolitee algust.  Mul olid parimad õpetajad maailmas, kes juba siis lähtusid õpilasest ja tegid õppimise uskumatult huvitavaks ning kinnitasid, et ma saan lõpuks ikkagi alati hakkama. Ma leian, et minu töö õpetajana ongi see, et “minu lastest” sirguksid inimesed, kes mõistavad, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Selle teadmisega annan kaasa ka oskused hoolida ja pidada lugu iseendast, arvestada teistega, olla enda tegemistes järjekindel ja pühendunud ning alati avastada ja uurida. Minu jaoks on oluline, et kool ja õpetajad annaksid õpilasele võimaluse olla igapäev iseenda parim versioon. "

Helen Gottlob
klassiõpetaja (3.H)
helen@emilikool.ee
Helen: " Üks jaapani vanasõna ütleb, et õpetamine on õppimine. Mind on kõige rohkem õpetanud õpilased, kellega kokku olen puutunud. Usun, et iga laps on võimeline õppima - seda omal ajal ja viisil, peaasi, et ei unustaks neid julgustamast ja mõistmast. Emili koolis on selleks kõigeks aega ja ruumi ning kaasteelisi. "

Liis Pajumaa
klassiõpetaja (4.L)
liis@emilikool.ee
Liis: "Minu jaoks on väga oluline elukestev õpe. Teadmisi omandatakse ka pärast ülikooli lõppu ja see on oluline igas valdkonnas. Õpetajana tunnen erilist soovi uuendustel silma peal hoida ja seda kõike enda õpilastega katsetada. Me ei ole kindlad, millised töökohad meie õpilasi ees ootavad, aga mida rohkem teadmisi inimestel on, seda sallivamalt ja avatumalt nad maailma suhtuvad."

Grete Reinsoo
klassiõpetaja (4.G)
grete@emilikool.ee

Helle Taks-Titarenko

eelkool, 4.G loovainete õpetaja ja 4. klasside vene keele õpetaja
helle@emilikool.ee







Marju Tannberg
inglise keele õpetaja
marju@emilikool.ee

Kadi Altmäe
abiõpetaja ja pikapäevaõpetaja
kadi@emilikool.ee
Kadi: "Arvan, et hariduse omandamisel on oluline luua lastele võimalused, et tekiks armastus lugemise ja raamatute vastu. Lugemine soodustab lapse uudishimu, käivitab loovuse, aitab ka ennast tundma õppida. Ning ühised arutlused loetu põhjal toidavad sotsiaalseid oskusi. See aitab lapsel kasvada laia silmaringiga nutikaks täiskasvanuks."

Liispet Undusk
abiõpetaja ja pikapäevaõpetaja, 1.J klassi loovainete õpetaja
liispet@emilikool.ee







Jarmo Karing
liikumise õpetaja

jarmo@emilikool.ee
Jarmo: "Õpetajana toetan igati lapse vajadust ja soovi liikuda ning liigutada. Et meil oleks kergem sel teel kulgeda, on oluline, et meil kui kaasteelistel, on kokkulepped, mis toetavad meie teekonda. Teekond on vägagi vaheldusrikas pakkudes igat sorti kogemusi. Vahel on see teekond käänuline, vahel hoogne, vahel pakub võidurõõmu, vahel kaotuse kurbust. Minu jaoks on oluline neist olukordadest järgmiseks korraks koos õpilastega õppida ja järgmisel päeval saadud kogemusi kasutada. Ma püüan seda iga päev teostada."

Anete Sammler
muusikaõpetaja ja huvijuht
anete@emilikool.ee
Anete: "Muusika ei ole maailmast eraldi seisev tükk, mida saaks muust maailmast eraldatuna tundma õppida. Muusika ümbritseb meid kõikjal ja sellepärast leiangi, et Emili on koht, kus seda eriti mõnus õpetada on - teiste ainetega lõimitult."

Riin Tammiste

sotsiaalpedagoog
riin@emilikool.ee







Heleriin Aau

eripedagoog
heleriin@emilikool.ee

Enely Raja
assistent
enely@emilikool.ee / 585 422 8
Enely: "Kool saab olla toimiv keskkond vaid siis, kui kõik selle liikmed panustavad rõõmu ja entusiasmiga. Emili koolis saab iga liige julgelt ja avatult rääkida oma ideedest ja arenguvõimalustest. Selline motiveeriv keskkond aitab teha oma tööd täisväärtuslikuna."
 

Silver Lume
nõukogu esimees  
   
                                                                               
                         





                                         
Signe Suurväli
kooli asutaja ja juhatuse liige
signe@emilikool.ee    
Signe: „Õppimine on tulemuslik vaid siis, kui õpiprotsess on lapsele põnev ja nauditav ning kui laps tunneb end koolis hästi. Selleks peavad olema eelkõige olemas õppimist soodustav ja last inspireeriv õpikeskkond ning lapse arengut igakülgselt toetavad õpetajad. Häid õpitulemusi ei saavuta läbi sunduse, vaid üksnes lapse loomupärast uudishimu kasutades ning temas huvi tekitades. Laps õpib asjad paremini selgeks neid ise avastades ning uurides. Sellest, milline on lapse esmane koolikogemus, kujuneb välja tema õppimissoov ja -võime kogu edasiseks eluks.“

Carol Tarre
kooli asutaja, eelkooli juht
carol@emilikool.ee
Carol: "Kool on paik, kus on lapse sõbrad, inspireerivad õpetajad, huvitavad õppetegevused, võimalus ennast proovile panna ja end ületada. Lihtne on uutest teadmistest vaimustuda, kui need on lapsele huvipakkuvad, aga kui ta õpib, et ka nendest teemadest, mis alguses tunduvad igavad või hoopis liialt rasked, on võimalik leida "suhkrutükike" ja suur eduelamus, siis oleme andnud edasi aluse elukestvale õppele."

Erge Saare

klassiõpetaja (lapsehoolduspuhkusel)
erge@emilikool.ee

Katri Sild
klassiõpetaja (lapsehoolduspuhkusel)
katri@emilikool.ee
Katri: "Minu jaoks on õpetamise retsept tegelikult lihtne: sega lapsed, pane nad kõigepealt omavahel suhtlema ja koos õppima. Seejärel õpeta nad mõtlema ja ennast analüüsima, kujunda toetavad õpi- ja tööharjumused. Lisa inspiratsiooni ja tunde järgi väljakutseid. Kui põhi valminud, on lapsed valmis omandama kogu maailma tarkust."

Viktoria Sotnikova, kooli medõde
terviseoendus@gmail.com
53651603
Kooliõe vastuvõtt toimub aadressil Majaka 2, ruumis A111 igal reedel 08.00–12.00. Kooliõe tööajast väljaspool pöörduge perearsti poole, Tallinna Lastehaiglasse (Tervise 27) või Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonda (Ravi 18).