Emili eelkool

Eelkooli registreerumine 2020/21 õa. on alanud!

Tunnid toimuvad Emili kooli ruumides aadressil Keevise 2, Tallinn.

Õppetöö kestab  01.10.2020–30.04.2021.

Eelkooli ootame esimest koolikogemust saama  6–7-aastaseid lapsi. Emili eelkooli õpilased omandavad teadmisi ja oskusi eesti keeles, matemaatikas ja filosofeerimises. Eesti keele, matemaatika ja filosofeerimise tegevused toimuvad lõimitult. Emili koolile sarnaselt kasutame ka eelkoolis projektõppe meetodit, et lapsed saaksid õpitud oskuseid praktiliselt rakendada.

Õppekavasse oleme lisanud ka filosofeerimise, mis  julgustab lapsi kaasa mõtlema ja oma ideid väljendama. 
Klassi suurus on kuni 12 last.

Eelkoolis saab osaleda vastavalt lapsevanema valikule järgnevatel päevadel:

esmaspäeviti ja kolmapäeviti  16.30-18.00
ning
teisipäeviti ja neljapäeviti  16.30-18.00

Eelkooli tunniplaan 
esmaspäev ja teisipäev
eesti keel ja matemaatika
kolmapäev ja neljapäev
filosofeerimine ja eesti keel

Eelkooli õppetöö ja koolivaheajad 2020/2021:
õppetöö 01.10.2020-18. 10.2020
vaheaeg 19.10.2020-25.10.2020
õppetöö 26.10.2020-13.12.2020
vaheaeg 16.12.2019-03.01.2021
õppetöö 03.01.2021-21.02.2021
vaheaeg 22.02.2021-28.02.2021
õppetöö 01.03.2021-30.04.2021

Lapse eelkooli registreerimiseks esitage avaldus Emili kooli või Kalli-kalli lasteaia kodulehel. Eelkooli õppemaks on 110€ kuus.
Eelkooli tasudelt on võimalik tagasi taotleda tulumaksu 20%.

Eelkoolis osalemine ei garanteeri õppekohta Emili koolis.

Eelkooli õpetajad
Helle Taks-Titarenko
helle@emilikool.ee
Emili eelkoolis õpetab Helle eesti keelt ja matemaatikat. Veel töötab ta Emili koolis loovainete ja vene keele õpetajana. Terje Tenso
terje@kalli.ee
Emili eelkoolis õpetab Terje filosofeerimist ja eesti keelt. Veel töötab ta Kalli-kalli lasteaias rahvusvahelise rühma õpetajana.Carol Tarre
carol@kalli.ee
tel: 55 29 777
Carol toimetab eelkoolis info jagamisega, lepingutega jms. Veel töötab ta Kalli-kalli lasteaia juhina.


Eelkooli avaldus
Email again: