2020/2021. ja 2021/2022. aasta õppemaks on 146 eurot kuus.

Õppemaks sisaldab õppekava täitmisega seotud lisakulusid, mida ei kaeta riiklike toetustega  (õpetajate madalam kontakttunnikoormus, abiõpetajate tugi, projektõppega seotud lisakulud, õpetajate, abiõpetajate ja tugispetsialistide täiendav palgakulu, ruumide rent).

Õppemaks ei sisalda tasu lisateenuste eest, mille hulka kuuluvad õppekavavälised kulud, sh toitlustamine, ekskursioonid, õppekavavälised tegevused, õppevahendid ja vähem lapsi klassis. 2020/2021. aastal lisandub õppemaksule lisateenuste (koolilõuna ning õppekavavälised õppevahendid, nagu kunstitarbed jm, kuni 19 last klassis) eest 78 eurot/kuus.

Õppemaksu ja lisateenuste tasu 2021/2022. aasta maksegraafik:
MaksetähtaegÕppemaksLisateenused
Ettemaks 14 päeva pärast lepingu sõlmimist või 10. juuli 2021352 eurot186 eurot
september 2021140 eurot75 eurot
oktoober 2021140 eurot75 eurot
november 2021140 eurot75 eurot
detsember 2021140 eurot75 eurot
jaanuar 2022140 eurot75 eurot
veebruar 2022140 eurot75 eurot
märts 2022140 eurot75 eurot
aprill 2022140 eurot75 eurot
mai 2022140 eurot75 eurot
juuni 2022140 eurot75 eurot
KokkuÕppemaks kokku 12x146 ehk 1752 eurot aastasLisateenused  kokku 12x78 ehk 936 eurot aastas

Kui ühest perest käib Emili koolis mitu last, kehtib alates teisest lapsest 20% soodsam õppemaks.

Pikapäevarühm ja huviringid:

Pikapäevarühm - 45 eurot kuus või 5 eurot päevas (pikapäevarühma kuutasu kulub pikapäevaõpetajate töötasuks, ruumirendiks ja meisterdamistarvete ostuks)

Ettemaksu 1/5 esimese aasta õppemaksust ja lisatasudest tasub lapsevanem hiljemalt kahe nädala jooksul alates õppelepingu allkirjastamisest ning ülejäänud aasta õppemaksu summa kümnes võrdses osas õppeaasta jooksul septembrist kuni juunini. Järgnevate õppeaastate ettemaksu tasub vanem iga aasta 10. juuliks vastavalt Kooli poolt esitatud arvele.

Õppemaksudelt, pikapäevarühma- ja huviringitasudelt saab riigilt tagasi tulumaksu 20%.