2020/2021. aasta õppemaks on 146 eurot kuus.

Õppemaks sisaldab õppekava täitmisega seotud lisakulusid, mida ei kaeta riiklike toetustega  (õpetajate madalam kontakttunnikoormus, abiõpetajate tugi, projektõppega seotud lisakulud, õpetajate, abiõpetajate ja tugispetsialistide täiendav palgakulu, ruumide rent).

Õppemaks ei sisalda tasu lisateenuste eest, mille hulka kuuluvad õppekavavälised kulud, sh toitlustamine, ekskursioonid, õppekavavälised tegevused, õppevahendid ja vähem lapsi klassis. 2020/2021. aastal lisandub õppemaksule lisateenuste (koolilõuna ning õppekavavälised õppevahendid, nagu kunstitarbed jm, kuni 17 last klassis) eest 78 eurot/kuus.

Pikapäevarühm ja huviringid:

Pikapäevarühm - 45 eurot kuus või 5 eurot päevas (pikapäevarühma kuutasu kulub pikapäevaõpetajate töötasuks, ruumirendiks ja meisterdamistarvete ostuks)

Huviringide tasud avaldame augustis

Ettemaksu 1/5 esimese aasta õppemaksust tasub lapsevanem hiljemalt kahe nädala jooksul alates õppelepingu allkirjastamisest ning ülejäänud aasta õppemaksu summa kümnes võrdses osas õppeaasta jooksul septembrist kuni juunini. Järgnevate õppeaastate ettemaksu tasub vanem iga aasta 5. juuliks vastavalt Kooli poolt esitatud arvele.

Õppemaksudelt, pikapäevarühma- ja huviringitasudelt saab riigilt tagasi tulumaksu 20%.

Kui ühest perest käib meie koolis mitu last, siis on pere teise ja kolmanda lapse soodustus 20%.