Selleks, et Emili kasvaval kogukonnal oleks koos õppimiseks ja kasvamiseks innovaatiline ning mõnus õpikeskkond, planeerime koostöös Mainor Ülemiste ja arhitektuuribürooga 3+1 uut koolimaja.

Ülemiste hariduslinnak saab olema innovaatiline, paindlik, heade liikumis- ja sportimisvõimalustega ning koostööd toetav.

Kompleksis asuvad Kalli-Kalli lasteaed, Emili kool ja Tallinna Rahvusvaheline Kool - igal õppeasutusel saab olema oma identiteet, kuid hakkame jagama väliõppealasid ning spordisaaliga kogukonnahoonet.
NB! Pildil on tegu eskiisiga ning hoonekompleksi välisilme, sh fassaad, võib töö käigus muutuda.