2022/2023. aasta õppemaks on 156,25 eurot kuus.

Õppemaks sisaldab õppekava täitmisega seotud lisakulusid, mida ei kaeta riiklike toetustega  (õpetajate madalam kontakttunnikoormus, abiõpetajate tugi, projektõppega seotud lisakulud, õpetajate, abiõpetajate ja tugispetsialistide täiendav palgakulu, ruumide rent).

Õppemaks ei sisalda tasu lisateenuste eest, mille hulka kuuluvad õppekavavälised kulud, sh toitlustamine, ekskursioonid, lisa inglise keele tunnid, õppevahendid ja vähem lapsi klassis. 2022/2023. aastal lisandub õppemaksule lisateenuste (koolilõuna ning õppekavavälised õppevahendid, nagu kunstitarbed jm, kuni 19 last klassis) eest 80 eurot/kuus.

Õppemaksu ja lisateenuste tasu 2022/2023. aasta maksegraafik:
MaksetähtaegÕppemaksLisateenused
Ettemaks 14 päeva pärast lepingu sõlmimist või 10. juuli 2022375 eurot200 eurot
september 2022150 eurot80 eurot
oktoober 2022150 eurot80 eurot
november 2022150 eurot80 eurot
detsember 2023150 eurot80 eurot
jaanuar 2023150 eurot80 eurot
veebruar 2023150 eurot80 eurot
märts 2023150 eurot80 eurot
aprill 2023150 eurot80 eurot
mai 2023150 eurot80 eurot
juuni 2023150 eurot80 eurot
KokkuÕppemaks kokku 12x156,25 ehk 1875 eurot aastasLisateenused  kokku 200+10x80 ehk 1000 eurot aastas

Kui ühest perest käib Emili koolis mitu last, kehtib alates teisest lapsest 20% soodsam õppemaks.

Pikapäevarühm ja huviringid:

Pikapäevarühm - 45 eurot kuus või 5 eurot päevas (pikapäevarühma kuutasu kulub pikapäevaõpetajate töötasuks, ruumirendiks ja meisterdamistarvete ostuks)

Ettemaksu 1/5 esimese aasta õppemaksust ja lisatasudest tasub lapsevanem hiljemalt kahe nädala jooksul alates õppelepingu allkirjastamisest ning ülejäänud aasta õppemaksu summa kümnes võrdses osas õppeaasta jooksul septembrist kuni juunini. Järgnevate õppeaastate ettemaksu tasub vanem iga aasta 10. juuliks vastavalt Kooli poolt esitatud arvele.

Õppemaksudelt, pikapäevarühma- ja huviringitasudelt saab riigilt tagasi tulumaksu 20%.