Õppemaks sisaldab õppetööga seotud lisakulusid, mida ei kaeta riiklike toetustega  (kuni 17 last klassis, õpetajate madalam kontakttunnikoormus, abiõpetajate tugi, projektõppega seotud lisakulud, õpetajate, abiõpetajate ja tugispetsialistide täiendav palgakulu).

Õppemaks ei sisalda koolivormi, toitlustamise, ekskursioonide, huviringide, pikapäevarühma jt õppekavaväliste teenuste/tegevuste maksumust. 

Kooli õppemaks on 2018/2019. õppeaastal on 167 eurot kuus (2004 eurot aastas). Tasutud õppemaksult maksab riik tagasi tulumaksu 20%. Õppemaks sisaldab kõigi õppematerjalide (sealhulgas kunstitarvete, vihikute, tahvelarvuti jms) kulu.  Õppemaksule lisandub toiduraha, pikapäevarühma tasu ja õppekavaväliste õppekäikudega seotud kulu.

2019/2020. aasta õppemaks on 162 eurot kuus (1944 eurot aastas). Sellele lisandub 49 eurot/kuus toitlustamise ning õppekavaväliste teenuste ja õppekavaväliste õppevahendite eest. 

2019/2020. õppeaasta pikapäevarühma ja kogupäevakooli teenustasu otsustab kooli nõukogu mais 2019.

Ettemaksu 1/4 esimese aasta õppemaksust tasub lapsevanem hiljemalt ühe kuu jooksul alates õppelepingu allkirjastamisest ning ülejäänud aasta õppemaksu summa kümnes võrdses osas õppeaasta jooksul septembrist kuni juunini. Järgnevate õppeaastate ettemaksu tasub vanem iga aasta 5. juuliks vastavalt Kooli poolt esitatud arvele.

Kui ühest perest käib meie koolis mitu last, siis on pere teise ja kolmanda lapse soodustus 20%.