2019/2020. aasta õppemaks on 162 eurot kuus (1944 eurot aastas). 

Õppemaks sisaldab õppetööga seotud lisakulusid, mida ei kaeta riiklike toetustega  (kuni 17 last klassis, õpetajate madalam kontakttunnikoormus, abiõpetajate tugi, projektõppega seotud lisakulud, õpetajate, abiõpetajate ja tugispetsialistide täiendav palgakulu).

Õppemaks ei sisalda tasu lisateenuste eest, mille hulka kuuluvad õppekavavälised kulud, sh toitlustamine, ekskursioonid, õppekavavälised tegevused ja õppevahendid, pikapäevarühma tasu, huviringide tasud. 2019/2020. aastal lisandub õppemaksule lisateenuste (koolilõuna ning õppekavavälised õppevahendid, nagu kunstitarbed jm) eest 49 eurot/kuus.

2019/2020. õppeaasta lisatasud:

Pikapäevarühm - 45 eurot kuus või 2 eurot tunnis (pikapäevarühma kuutasu kulub pikapäevaõpetajate töötasuks, ruumirendiks ja meisterdamistarvete ostuks)

Huviringide tasud avaldame augustis

Ettemaksu 1/4 esimese aasta õppemaksust tasub lapsevanem hiljemalt ühe kuu jooksul alates õppelepingu allkirjastamisest ning ülejäänud aasta õppemaksu summa kümnes võrdses osas õppeaasta jooksul septembrist kuni juunini. Järgnevate õppeaastate ettemaksu tasub vanem iga aasta 5. juuliks vastavalt Kooli poolt esitatud arvele.

Kui ühest perest käib meie koolis mitu last, siis on pere teise ja kolmanda lapse soodustus 20%.