Kooli õppemaks on 2018/2019. õppeaastal on 167 eurot kuus (2004 eurot aastas). Tasutud õppemaksult maksab riik tagasi tulumaksu 20%. Õppemaks sisaldab kõigi õppematerjalide (sealhulgas kunstitarvete, vihikute, tahvelarvuti jms) kulu. 

2019/2020. aasta õppemaksu kinnitab Emili kooli nõukogu 5. veebruari koosolekul.

Ettemaksu 1/4 esimese aasta õppemaksust tasub lapsevanem hiljemalt ühe kuu jooksul alates õppelepingu allkirjastamisest ning ülejäänud aasta õppemaksu summa kümnes võrdses osas õppeaasta jooksul septembrist kuni juunini. Järgnevate õppeaastate ettemaksu tasub vanem iga aasta 5. juuliks vastavalt Kooli poolt esitatud arvele.

Õppemaksule lisandub toiduraha, pikapäevarühma tasu ja õppekäikudega seotud kulu. Toiduraha on 2,3 eurot päev, pikapäevarühma täiskoha maksumus on 30 eurot kuu või tunniarvestuse korral 2 eurot tund. Pikapäevarühma vahepala maksumus on 1,3 eurot.

Kui ühest perest käib meie koolis mitu last, siis on pere teise ja kolmanda lapse soodustus 20%.