Emilis on õppimine ja töö korraldatud nõnda, et valitseks tasakaal pingutuse ja tegutsemisrõõmu ning vabaduse ja struktuuri vahel. Meie päevaplaan on paindlik, sest iga päev on erinev, iga tegevus erineva intensiivsusega. 

Mis kõige olulisem - oleme muutustele avatud ja mõtleme pidevalt, kuidas ja mis oleks lapse arengule kõige kasulikum.

Päevaplaan

Kooliuksed avatakse kell 8 hommikul, kuid õppetöö algab kell 9. Iga päeva juhatab sisse hommikuring, mille käigus lepitakse kokku päevaplaan ja eesmärgid. Koolipäev lõpeb esimestes klassides 14.00, teistes klassides kell 14.30.

Pikapäevarühm

Pikapäevarühm toimub igal koolipäeval 14.00-17.00. Rühma saab registreeruda igal reedel nädalakirjas saadetava vormi kaudu. Palume teil seda teha hiljemalt eelneva nädala pühapäeva õhtuks. Hilisemad muutused tuleb registreerida kooli stendil vähemalt ühepäevase varuga. 
Pikapäevarühma tasu on 30 eurot kuus või 2 eurot tunnis. Kui laps jääb rühma kauemaks kui 16.00, lisandub 1 euro toidu eest.

Huviringid

Pärast koolipäeva on võimalik osavõtta mitmest Emili Kooli ja naabermajas asuva Euroopa Kooli huviringist. Info 2017/2018. õppeaasta ringide valiku kohta ja registreerumine toimub septembris.

2017/2018. õppeaasta 

Alustame eelnädalaga 28.08, pidulik aktus toimub 1. septembril.

21.10–29.10 – sügisvaheaeg
23.12–07.01 – jõuluvaheaeg
24.02–04.03 – suusavaheaeg
21.04–01.05 – kevadvaheaeg

Kodukord

Emili Kooli õppekorralduse aluseks on kooli kodukord, mis on kättesaadav kooli kodulehelt ja stendilt.